Dijital Platformlar, Teknoloji

Türkiye’de internet kullanım oranı artıyor

Türkiye’de internet kullanım oranı artmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2017 raporuna göre Türkiye’de internet kullanan bireylerin sayısı artmaya devam ediyor.  Teknolojik yeniliklerin hızla gelişmeye devam etmesi ve çeşitli yaş gruplarına hitap etmesi artışın temel nedeni olarak gösterilebilir.

TUİK 2017 raporuna göre Türkiye’de internet kullanan bireylerin oranı yüzde 67 oldu. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, bilgisayar ve internet kullanımı 2017 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 oldu. Bu oranlar bir önceki yılda sırasıyla yüzde 54,9 ve yüzde 61,2 idi. Cinsiyet dağılımına bakıldığındaysa bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 65,7 ve yüzde 75,1 iken, kadınlarda   yüzde 47,7 ve yüzde 58,7 oldu.

Her on haneden sekizi internet erişim imkânına sahip.
Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 2017 yılı Nisan ayında hanelerin yüzde 80,7’si evden internete erişim imkânına sahip oldu. Bu oran 2016 yılının aynı ayında yüzde 76,3 idi.

 

 

Bireylerin yüzde 42,4’ü e-devlet hizmetleri kullandı.

Kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak ve bilgi edinmek için e-devlet kullanılıyor. Vatandaşların online hizmet kullanım oranı bir önceki yıl bu oran yüzde 36.7 iken 2017’de 42.4’e yükselerek artış gösterdi.

Her dört kişiden biri internet üzerinden alışveriş yaptı.
İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireylerin oranı yüzde 24,9 oldu. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 20,9’du. İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin 2016 yılı Nisan ile 2017 yılı 2016’da Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 62,3’ü giyim ve spor malzemesi, yüzde 25,3’ü ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya, vb; tüketici elektroniği hariç), yüzde 24,1’i seyahat bileti, araç kiralama vb, yüzde 21,9’u gıda maddeleri ile günlük gereksinimler ve yüzde 19’u elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı vb.) satın aldı.

İnternetin günlük hayatın bir parçası haline dönüşmesi üzerine, markaların da dijital dünyada yerini alması zorunlu hale gelmiştir. İnternet kullanan bireylerin çoğunluğunun sosyal medya kullanıcısı olması reklamcılık sektörüne geleneksele göre ekonomik, yeni ve dev bir mecra sunmaktadır.

 

Kaynak: digitalage.com.tr

http://argeart.com.tr/

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...